Bìa Trần Châu
Bìa Trần Châu
Bìa Trần Châu
Bìa Trần Châu

Sản Phẩm Khuyến Mãi

Mã SP:DDSV17

Đèn Đá Sân Vườn

Đèn Đá Hồ Cá Koi Tiểu Cảnh

Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ tư vấn
Mã SP:DDSV16

Đèn Đá Sân Vườn

Đèn Đá Trang Trí Hồ Cá Koi

Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ tư vấn
Mã SP:DDSV15
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ tư vấn
Mã SP:DDSV14

Đèn Đá Sân Vườn

Đèn Mỹ Nghệ Đẹp 2021

Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ tư vấn
Mã SP:DDSV13

Đèn Đá Sân Vườn

Đèn Đá Mini Sân Vườn

Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ tư vấn
Mã SP:DDSV12

Đèn Đá Sân Vườn

Đèn Đá Cẩm Thạch Xám Đẹp

Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ tư vấn
Mã SP:DDSV11
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ tư vấn
Mã SP:DDSV10

Đèn Đá Sân Vườn

Mẫu Đèn Đá Đẹp HCM

Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ tư vấn
Mã SP:DDSV07

Đèn Đá Sân Vườn

Đèn Đá Cẩm Thạch Trắng

Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ tư vấn
Mã SP:DDSV06

Đèn Đá Sân Vườn

Đèn Đá Mỹ Nghệ Đà Nẵng

Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ tư vấn
Mã SP:DDSV05

Đèn Đá Sân Vườn

Đèn Sân Vườn Bằng Đá

Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ tư vấn
Mã SP:DDSV04

Đèn Đá Sân Vườn

Đèn Đá Tự Nhiên Đẹp

Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ tư vấn
Mã SP:DDSV03

Đèn Đá Sân Vườn

Đèn Đá Sân Vườn Tiểu Cảnh

Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ tư vấn
Mã SP:DDSV02

Đèn Đá Sân Vườn

Đèn Đá Kiểu Nhật

Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ tư vấn
Mã SP:DDSV09

Đèn Đá Sân Vườn

Đèn Đá Nhật Bản Sân Vườn

Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ tư vấn
Mã SP:DDSV01
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Liên hệ tư vấn

Sản Phẩm Nổi Bật

Mã SP:CTDD07

Cuốn Thư Đá - Bức Bình Phong Đá

Cuốn Thư Đá Phong Thủy Giá Rẻ

Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ tư vấn
Mã SP:CTDD06

Cuốn Thư Đá - Bức Bình Phong Đá

Bức Bình Phong Đá Tự Nhiên Đẹp

Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ tư vấn
Mã SP:CTDD05

Cuốn Thư Đá - Bức Bình Phong Đá

Bức Bình Phong Đá Giá Rẻ

Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ tư vấn
Mã SP:CTDD04

Cuốn Thư Đá - Bức Bình Phong Đá

Cuốn Thư Đá Tự Nhiên Ngoài Trời

Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ tư vấn
Mã SP:CTDD03

Cuốn Thư Đá - Bức Bình Phong Đá

Mẫu Cuốn Thư Đá Ngoài Trời Giá Rẻ

Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ tư vấn
Mã SP:CTDD02

Cuốn Thư Đá - Bức Bình Phong Đá

Cuốn Thư Đá Lăng Mộ Giá Rẻ

Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ tư vấn
Mã SP:CTDD01

Cuốn Thư Đá - Bức Bình Phong Đá

Cuốn Thư Đá Sa Thạch Giá Rẻ

Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ tư vấn
Mã SP:BLD15

Bàn Lễ Đá - Bàn Thờ Đá

Bàn Thờ Thiên Chạm Rồng Đá Đẹp

Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ tư vấn
Mã SP:BLD13

Bàn Lễ Đá - Bàn Thờ Đá

Bàn Thờ Lộ Thiên Đá Mỹ Nghệ

Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ tư vấn
Mã SP:BLD12

Bàn Lễ Đá - Bàn Thờ Đá

Bàn Lễ Đá Ngoài Trời Đá Mỹ Nghệ

Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ tư vấn
Mã SP:BLD11

Bàn Lễ Đá - Bàn Thờ Đá

Bàn Thờ Đá Cẩm Thạch Vàng Ngoài Trời

Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ tư vấn
Mã SP:BLD09

Bàn Lễ Đá - Bàn Thờ Đá

Bàn Lễ Đá Đen Nguyên Khối Đẹp

Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ tư vấn
Mã SP:BLD08
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ tư vấn
Mã SP:BLD07

Bàn Lễ Đá - Bàn Thờ Đá

Bàn Thờ Đá Ngoài Trời Chạm Rồng Đẹp

Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ tư vấn
Mã SP:BLD06

Bàn Lễ Đá - Bàn Thờ Đá

Bàn Lễ Đá Chữ Nhật Giá Rẻ

Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ tư vấn
Mã SP:BLD05

Bàn Lễ Đá - Bàn Thờ Đá

Bàn Thờ Bằng Đá Giá Rẻ Tại Đà Nẵng

Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ tư vấn

Tượng Phật

Mã SP:TTTN02

Tượng Phật Bà Nghìn Mắt Nghìn Tay

Tượng Phật Bà Thiên Thủ Thiên Nhãn Đá Trắng

Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ tư vấn
Mã SP:PBQA28
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ tư vấn
Mã SP:TTBT02

Tượng Quán Tự Tại Bồ Tát

Tượng Quán Tự Tại Bồ Tát Đá Tự Nhiên

Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ tư vấn
Mã SP:PDL04
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ tư vấn
Mã SP:PTC06

Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni

Tượng Đức Phật Thích Ca Đá Cẩm Thạch

Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ tư vấn
Mã SP:NNBD05

Tượng Phật Nhập Niết Bàn

Phật Nhập Niết Bàn Đá Cẩm Thạch

Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ tư vấn
Mã SP:TTP11
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ tư vấn
Mã SP:VTPH03

Tượng Văn Thù & Phổ Hiền Bồ Tát

Tượng Phật Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Đẹp

Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ tư vấn
Mã SP:VTPH13

Tượng Văn Thù & Phổ Hiền Bồ Tát

Tượng Phổ Hiền Đá Cẩm Thạch Trắng Cao Cấp

Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ tư vấn
Mã SP:TTDT14
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ tư vấn
Mã SP:PLTD14
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ tư vấn
Mã SP:TDHP12
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ tư vấn
Mã SP:DMST16
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ tư vấn
Mã SP:TDTV06
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ tư vấn

Tượng Đá

Mã SP:CDD12
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ tư vấn
Mã SP:TBDTD11
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ tư vấn
Mã SP:NTD12
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ tư vấn
Mã SP:NTD05
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ tư vấn
Mã SP:CPD07
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ tư vấn
Mã SP:TBHD07
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ tư vấn

Tượng Động Vật

Mã SP:THD04
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ tư vấn

Tượng Công Giáo

Mã SP:CJSD01
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ tư vấn
Mã SP:TTD01
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ tư vấn
Mã SP:DMD11
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ tư vấn
Mã SP:CJSD08
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ tư vấn
Mã SP:DMD05
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ tư vấn
Mã SP:TTD15
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ tư vấn
Mã SP:TCGK02
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ tư vấn
Mã SP:TTD03
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ tư vấn

Đồ Thờ Cúng

Mã SP:LMD01
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ tư vấn
Mã SP:LHD03
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ tư vấn
Mã SP:LMD07
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ tư vấn
Mã SP:MDD12
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ tư vấn

Nội Thất Đá

Mã SP:LSD02
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ tư vấn
Mã SP:CDTD01
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ tư vấn
Mã SP:LCD01

Lan Can Đá - Cầu Thang Đá

Lan Can Đá Cho Biệt Thự

Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ tư vấn
Mã SP:BGD01
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ tư vấn
Mã SP:LBD08
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ tư vấn
Mã SP:PDD15
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ tư vấn
Mã SP:LSD13
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ tư vấn
Mã SP:

Cột Đá- Trụ Đá

Trụ Cổng Ốp Đá Granite

Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ tư vấn
Mã SP:CDTD03
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ tư vấn

Ngoại Thất Đá

Mã SP:BHD15
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ tư vấn
Mã SP:BHD04
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ tư vấn
Mã SP:BHD12
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ tư vấn
Mã SP:DPND03

Đài Phun Nước Đá

Đài Phun Nước Hồ Cá

Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ tư vấn
Mã SP:DPND16
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ tư vấn
Mã SP:DPND11
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ tư vấn
Mã SP:DPND09

Đài Phun Nước Đá

Đài Phun Nước Bi Đá

Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ tư vấn
Mã SP:DDSV17

Đèn Đá Sân Vườn

Đèn Đá Hồ Cá Koi Tiểu Cảnh

Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ tư vấn
Mã SP:DDSV03

Đèn Đá Sân Vườn

Đèn Đá Sân Vườn Tiểu Cảnh

Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ tư vấn
Mã SP:DDSV02

Đèn Đá Sân Vườn

Đèn Đá Kiểu Nhật

Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ tư vấn
Mã SP:DDSV11
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ tư vấn

Lí Do Bạn Chọn Kiến Trúc Đá Trần Châu

Giao Hàng Nhanh Chóng

Giao hàng nhanh chóng

Kiến Trúc Đá Trần Châu Luôn Sẵn Sàng Hỗ Trợ & Tư Vấn Cho Bạn Về Những Mẫu Sản Phẩm Và Dịch Vụ Của Cửa Hàng.

Hỗ Trợ Khách Hàng

Hỗ Trợ Khách Hàng

Bộ Phận Hỗ Trợ Khách Hàng 24/7 Hotline :0906 436 536 / 0794 157 959.

Chất Lượng Đảm Bảo

Chất Lượng Đảm Bảo

Cơ Sở Kiến Trúc Đá Trần Châu Sản Xuất Trực Tiếp,Giá Thành Rẻ nhất. Theo Yêu Cầu Của Khách Hàng

Niềm Tin Khách Hàng

Niềm Tin Khách Hàng

Chúng Tôi Đồng Hành Cùng Bạn Tạo Ra Sản Phẩm Tốt Nhất

Hệ Thống Trang Cửa Hàng Của Trần Châu

THIẾT KẾ NỘI THẤT ĐÁ FREE

THIẾT KẾ NỘI THẤT CHƯA BAO GIỜ ĐƠN GIẢN NHƯ THẾ #FREE_THIẾT_KẾ#SẢN_XUẤT_GIÁ_XƯỞNG

Hãy để KIẾN TRÚC ĐÁ cùng bạn xây dựng một không gian sống lý tưởng.CHÚNG TÔI CÓ GÌ?- Xưởng sản xuất trực tiếp với quy mô lớn và hiện đại hơn 1000m2, bạn hãy yên tâm mua hàng tận gốc với giá tốt, tiết kiệm đến 30% chi phí.- Showroom hiện đại, mẫu mã đa dạng. Bạn có thể ghé tham quan sản phẩm tại: 70 Phạm Hữu Nhật, P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng.- Đội ngũ sản xuất trẻ tuổi hơn 30 thợ lành nghề, năng động, đầy nhiệt huyết, ngoài việc trực tiếp tham gia vào sản xuất còn không ngừng học hỏi để nâng cao tay nghề, cập nhật những cách thức sử dụng máy móc hiện đại, tân tiến.- Giám sát chỉ đạo sản xuất, thi công lắp đặt tại xưởng và công trình. Thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm hoàn thiện, đảm bảo các yêu cầu đã đề ra và cam kết thực tế sản phẩm giống bản vẽ lên đến 95%.

Bộ Bàn Ghế Đá Cho Nội Thất Không Gian Đẳng Cấp

Quý đối tác có nhu cầu hợp tác xin liên hệ:

Điện Thoại: +84 794.157.959/ +84 906.436.536

Thời gian hoạt động mỗi ngày: 8:00 – 20:00

 Thông tin và yêu cầu thiết kế xin gửi đến email:kientrucda.vn@gmail.com

 Văn phòng: 70 Phạm Hữu Nhật, P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng

Xưởng sản xuất: Lô 10,11,12,13,14 Trương Gia Mô, P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng

FOLLOW CHÚNG TÔI

Website: https://kientrucda.vn

Facebook: https://www.facebook.com/KienTrucDa/

Youtube: https://www.youtube.com/user/kientrucda

#KienTrucDa

Theo dõi chúng tôi trên Các Mạng Xã Hội

Facebook

Instagram

Youtube

Twitter