Tượng Tiêu Diện Đá Nguyên Khối Tại Hà Nội

Cũng có thể hiểu, Tiêu Diện Hộ Pháp đã phát nguyện hộ trì chánh pháp, Ngài có thể tuỳ cơ mà ứng hiện nên các hình tướng khác nhau để hộ trì chánh pháp. Và bất kỳ người nào phát tâm Hộ pháp, làm các công việc hộ trì chánh pháp thì cũng nhận được sự gia trì rất lớn của Vi Đà Bồ Tát.

Mã: TDHP12 Danh mục: Từ khóa:
.
.
.
.
error: Xin Đừng Copy Em