Tượng Thánh Đa Minh Đá Tự Nhiên Đẹp

Thánh Đa minh là một trong những vị thánh ẩn dật đó. Sau khi Ngài qua đời năm 1221, Dòng do Ngài thiết lập ,người ta vẫn quen gọi là Dòng Đaminh, đã đau buồn tiễn đưa Ngài đến nơi an nghỉ cuối cùng,nhưng anh em trong Dòng lại tiếp tục sống một cuộc sống bình thường qua việc tiếp tục những gì mà Ngài ủy thác.

Mã: TCGK02 Danh mục: Từ khóa:
.
.
.
.
error: Xin Đừng Copy Em