Tượng Quan Âm Tự Tại Nhỏ

Hình tượng của Phật Quán Tự Tại thể hiện được tâm thế tự tại lúc tư hành của Bồ Tát, sư tự tại này thể hiện qua dáng ngồi, dáng đứng, khuôn mặt, các cảnh tượng xung quanh Ngài. Khi nhìn vào tượng Quan Âm Tự Tại, ai ai cũng có thể cảm nhận được sự ung dung, tự do, nhẹ nhàng của Ngài.

Mã: TTBT13 Danh mục:
.
.
.
.
error: Xin Đừng Copy Em