Tượng Quán Tự Bồ Tát Thờ Tại Chùa

Hình tượng của Phật Quán Tự Bồ Tát thể hiện được tâm thế tự tại lúc tư hành của Bồ Tát, sư tự tại này thể hiện qua dáng ngồi, dáng đứng, khuôn mặt, các cảnh tượng xung quanh Ngài. Khi nhìn vào tượng Quan Âm Tự Tại, ai ai cũng có thể cảm nhận được sự ung dung, tự do, nhẹ nhàng của Ngài.

.
.
.
.
error: Xin Đừng Copy Em