Tượng Tứ Đại Thiên Vương Trong Phật Giáo

Tứ Đại Thiên Vương luôn hộ trì cho chúng sinh được an lạc, tránh mọi tai ương, cho nên khi chúng ta làm phước gì cũng nên nghĩ tưởng đến các vị ấy. Chính do sự nghĩ tưởng đến các vị, nếu khi có vấn đề hữu sự thì các vị sẽ thương tưởng lại chúng ta vậy.

Mã: TDTV03 Danh mục: Từ khóa:
.
.
.
.
error: Xin Đừng Copy Em