Tượng Thiện Tài Đồng Tử Đá Mỹ Nghệ Non Nước

Theo truyền thuyết, Vận Tài Đồng Tử chính là Thiện Tài Đồng Tử bên cạnh Quan Thế Âm Bồ Tát, chuyên biến hiện ra rất nhiều tiền bạc, của cải giúp đỡ cho người nghèo. Nên sau này người ta dùng hình tượng của Tượng Đồng Tử bằng đá như 1 vị Thần chuyên đem Tài Lộc đến, thành thử mới có tên Vận Tài là vậy.

.
.
.
.
error: Xin Đừng Copy Em