Tượng Quan Âm Nghìn Mắt Nghìn Tay Ngồi

Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn hay còn gọi là Phật Nghìn mắt nghìn tay. Theo kinh Phật, khi nghe Đức Phật Như Lai giảng đạo về Đại Bi Tâm, Ngài đã thương cho những phận đời bất hạnh chốn trần gian.Vì vậy mà ngài đã hóa thân thành nghìn mắt, nghìn tay.Từ đó có thể dang rộng vòng tay, soi hết đau khổ trần đời mà cứu giúp

.
.
.
.
error: Xin Đừng Copy Em