Tượng Phật Phổ Hiền Bồ Tát Đá Đẹp

Mọi người thường thấy hình tượng ngài phổ hiền bồ tát cưỡi trên con voi 6 ngà có màu trắng, tượng ngài thường nằm bên phải của đức Như Lai, trong đó Voi trắng được trưng cho trí tuệ vượt chường ngại , sáu ngà tượng trung cho sự chiến thắng lục căn đó là 6 giác quan của con người : mắt, mũi, tai, lưỡi, thân, ý.

.
.
.
.
error: Xin Đừng Copy Em