Tượng Phật Nhập Niết Bàn Giá Rẻ

Ngày Rằm tháng Hai vào năm 544 trước công nguyên, Đức Phật Thích Ca đã nhập Niết Bàn. Vào lúc này mặt đất rung động mạnh. Trời, con người, muôn vật đều khủng khiếp kinh hoàng. Chư Thiên Trời Đao Lợi ở giữa hư không đã rải hoa như tuyết rơi để cúng dường Đức Bổn sư từ phụ Thích Ca Mâu Ni Phật nhập Niết bàn.

.
.
.
.
error: Xin Đừng Copy Em