Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát Tại Đà Nẵng

Tượng Địa Tạng Vương bồ tát hay Mục Kiền Liền có tạo hình tay trái cầm như ý châu, tay phải cầm tích trượng có 6 vòng tượng trưng cho lục đạo luân hồi có nghĩa muốn cứu độ hết mọi chúng sinh trên thế gian. Sứ mệnh của Ngài – Địa Tạng Vương là để cứu độ mọi chúng sinh từ trên trời cho tới địa ngục.

.
.
.
.
error: Xin Đừng Copy Em