Tượng Địa Tạng Đứng Đá Cẩm Thạch

Tượng Địa Tạng Vương bồ tát hay Mục Kiền Liền có tạo hình tay trái cầm như ý châu, tay phải cầm tích trượng có 6 vòng tượng trưng cho lục đạo luân hồi có nghĩa muốn cứu độ hết mọi chúng sinh trên thế gian. Sứ mệnh của Ngài  là để cứu độ mọi chúng sinh từ trên trời cho tới địa ngục.

.
.
.
.
error: Xin Đừng Copy Em