Tượng Đạt Ma Sư Tổ Ngồi Thiền Đá Tự Nhiên

Đạt Ma Sư Tổ chỉ dùng thiền trượng để quẩy một chiếc giày mang ý nghĩa: Chiếc giày để lại mộ phần là dù con người chết đi nhưng vẫn lưu dấu trên dương thế, dấu vết đó sẽ tùy duyên mà hiện hữu hay tuyệt diệt. Còn chiếc giày được ngài mang về cõi Tây thiên chính là cõi siêu thoát.

Mã: DMST02 Danh mục: Từ khóa:
.
.
.
.
error: Xin Đừng Copy Em