Tượng Đạt Ma Sư Tổ Đá Ấn Độ

Đạt Ma Sư Tổ chỉ dùng thiền trượng để quẩy một chiếc giày mang ý nghĩa: Chiếc giày để lại mộ phần là dù con người chết đi nhưng vẫn lưu dấu trên dương thế, dấu vết đó sẽ tùy duyên mà hiện hữu hay tuyệt diệt. Còn chiếc giày được ngài mang về cõi Tây thiên chính là cõi siêu thoát.

Mã: DMST04 Danh mục: Từ khóa:
.
.
.
.
error: Xin Đừng Copy Em