Tượng 14 Chặng Đàng Thánh Giá Chúa Jesus

Tượng 14 Chặng Đàng Thánh Giá mang ý nghĩa nhờ ơn Chúa suy ngẫm trên những chặng đàng mà Chúa đã đi qua, chúng ta kết hợp với đời sống, tử nạn, cái chết và cốt nhất là cuộc sống lại của Chúa Kytô.Các chặng đàng mà Chúa đi qua cũng chính là những chặng đàng mà tất cả chúng ta phải gặp trong cuộc đời, tất cả chúng ta đều có những gánh nặng phải gánh vác

.
.
.
.
error: Xin Đừng Copy Em