Phật Quan Âm Ngồi Đài Sen Đá Tự Nhiên

Phật Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn hay còn gọi là Phật Ngàn mắt ngàn tay. Theo kinh Phật, khi nghe Đức Phật Như Lai giảng đạo về Đại Bi Tâm, Ngài đã thương cho những phận đời bất hạnh chốn trần gian.Vì vậy mà ngài đã hóa thân thành nghìn mắt, nghìn tay.Từ đó có thể dang rộng vòng tay, soi hết đau khổ trần đời mà cứu giúp.

.
.
.
.
error: Xin Đừng Copy Em