Bộ Tượng Tam Thế Phật Đá Mỹ Nghệ Đẹp

Tam Thế Phật nghĩa là các vị Phật ba thời: quá khứ, hiện tại và tương lai. Trong đó, vị Phật A Di Đà là đại diện cho thời quá khứ,vị Phật Thích Ca Mâu Ni đại diện cho thời hiện tại, còn vị Phật Di Lặc đại diện cho thời tương lai. Nói nôm na bộ tượng này có nghĩa là vô lượng vô biên vô số chư Phật mười phương.

Mã: TTP01 Danh mục: Từ khóa:
.
.
.
.
error: Xin Đừng Copy Em