Tượng Ông Trần Phú, Trường THPT Trần Phú, TP. Đà Nẵng

Đá mỹ nghệ Trần Châu tham gia xây dựng dự án kiến trúcTượng đài  ông "Trần Phú" 

Địa chỉ : Trường THPT Trần Phú, 11 Lê Thánh Tôn, Thành Phố Đà Nẵng

Yêu cầu dự án:

Bức tượng ông Trần Phú

- Mục để tượng và bậc cấp đá tự nhiên

Lư hương đá 4 chân

- Chất liệu đá cẩm thạch trắng và vàng đá mỹ nghệ

 

Hình ảnh trường Trần Phú

 

Tượng chân dung đá Trần Phú

Bức tượng đá hoàn thành cùng với đế tượng và lư hương đá

 

 

 

 

Bình luận