Đền thờ Rạch Giá

Dự án Đền thờ Rách Giá do các nghệ nhân cơ sở điêu khắc đá mỹ nghệ Trần Châu là nhà thi công và lắp đặt trực tiếp

Địa chỉ: Rach Giá, Bình Dương

Yêu cầu dự án:

- Đền thờ đá mỹ nghệ

- Tháp thờ chính

- Lan can đá

- Rồng chào mái

- Chất liệu đá cẩm thạch trắng vân

Dự án gồm có 2 phần chính:

1. Phát thảo sơ bộ đền thờ từ đá mỹ nghệ non nước

Đền thờ Rạch Giá

 

2. Quá trình gia công sản phẩm với chất liệu đá cẩm thạch tại cơ sở đá mỹ nghệ Trần Châu

 

Đền thờ đá mặt trước

Mặt trước đền thờ chính

 

Đền thờ đá mặt bên

Đền thờ đá mặt bên

 

Đền thờ đá mặt sau

Đền thờ đá mặt sau

 

Rồng đá chào mái

Rồng đá chào mái

 
Bộ rồng đá chào mái
Bộ rồng đá chào mái
 
 
 

Bình luận