Cột Đá Cửa Hàng Gỗ Mỹ Nghệ Hoàng Hải

Dự án kiến trúc cột đá cửa hàng đồ gỗ mỹ nghệ Hoàng Hải do anh Hải làm chủ doanh nghiệp và được Cơ sở điêu khắc đá mỹ nghệ Trần Châu gia công lắp đặt và hoàn thiện tại Hà Nội

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, Từ Sơn , Bắc Ninh, TP. Hà Nội 

Yêu cầu dự án:

- Trụ đá tự nhiên theo mẫu thiết kế

- Chất liệu đá cẩm thạch vàng đá mỹ nghệ non nước

Dự án gồm có 3 phần chính:

1. Phần phát thảo chính cửa hàng gỗ mỹ nghệ

Cột đá tự nhiên | Cột đá cẩm thạch | Cột đá la mã

Hình ảnh cột đá phát thảo tổng thể

Cột đá tự nhiên | Cột đá cẩm thạch | Cột đá la mã

Cột đá tự nhiên | Cột đá cẩm thạch | Cột đá la mã

Hình ảnh sảnh chính

Cột đá tự nhiên | Cột đá cẩm thạch | Cột đá la mã

 

2. Quá trình gia công sản phẩm trụ đá với chất liệu đá cẩm thạch vàng tại cớ sở đá mỹ nghệ chúng tôi

Cột đá tự nhiên | Cột đá cẩm thạch | Cột đá la mã

Đế trụ tròn thấp

Cột đá tự nhiên | Cột đá cẩm thạch | Cột đá la mã

Hoa văn đỉnh trụ mẫu 1

Cột đá tự nhiên | Cột đá cẩm thạch | Cột đá la mã

Hoa văn đỉnh trụ mẫu 2

Cột đá tự nhiên | Cột đá cẩm thạch | Cột đá la mã

Hoa văn đỉnh trụ mẫu 3

Cột đá tự nhiên | Cột đá cẩm thạch | Cột đá la mã

Thân trụ tròn

Cột đá tự nhiên | Trụ đá cẩm thạch | Cột đá la mã

Thân trụ vuông

3. Quá trình lắp đặt và hoàn thiện tại cơ sở gỗ mỹ nghệ

Cột đá tự nhiên | Trụ đá cẩm thạch | Cột đá la mã

Đế trụ vuông

Cột đá tự nhiên | Trụ đá cẩm thạch | Cột đá la mã

Đỉnh trụ vuông

Cột đá tự nhiên | Trụ đá cẩm thạch | Cột đá la mã

Cột đá tự nhiên | Trụ đá cẩm thạch | Cột đá la mã

Đế trụ tròn

Cột đá tự nhiên | Trụ đá cẩm thạch | Cột đá la mã

Đỉnh trụ tròn

Cột đá tự nhiên | Trụ đá cẩm thạch | Cột đá la mã

Tất cả các sản phẩm đều được chạm trổ bằng tay với nguyên liệu đá cẩm thạch vàng

 

Bình luận